Laatste nieuws:
Einde schaatsplezier

Prijzen

De verschillende toegangprijzen zijn
Rekeningnummer is: NL73 INGB 0006 4598 76 

Het lidmaatschap blijft van kracht tot dat deze schriftelijk is opgezegd.